Rośnie liczba przelotów służbowych

 Gdzie podróżują przedstawiciele biznesu?

Nowe badanie przeprowadzone przez firmę Travelport, jednego z największych dostawców rozwiązań z dziedziny e-commerce dla światowej branży turystycznej, wykazało, że pracownicy podróżujący służbowo często spędzają więcej czasu w powietrzu, niż na ziemi. Wskazuje to na nowy trend w przelotach służbowych — przedstawiciele firm chętnie podróżują na duże odległości, aby na przykład podpisać ważną umowę, co oznacza, że przywiązują dużą wagę do kontaktów osobistych. W ostatnich 12 miesiącach ponad milion osób odbyło przeszło 20-godzinne podróże służbowe w obie strony do odległych miejsc, takich jak Chiny lub Japonia, spędzając w kraju docelowym mniej niż 12 godzin.

Podróżni odbywający loty służbowe do trzech najpopularniejszych miejsc docelowych wydali w zeszłym roku na bilety aż 3,4 mld GBP, ale spędzili w tych krajach średnio mniej niż pół dnia.

Gdzie podróżują przedstawiciele biznesu?
Na czele listy odległych miejsc, do których ludzie podróżują służbowo na bardzo krótki czas, są Stany Zjednoczone (13%), Hongkong (9%) i Chiny (6%). 50% z nich spędza w tych krajach nie więcej niż 12 godzin. Nieoczekiwanie wysoko na tej liście znalazła się również Australia. Około 134 tysięcy osób podróżujących służbowo spędza w tym kraju mniej niż 12 godzin, mimo że podróż w obie strony z Europy trwa ponad 40 godzin.

Może też dziwić, że częste są dłuższe podróże służbowe do krajów, które – zdawałoby się – należy obecnie omijać, takich jak Egipt, Pakistan czy Turcja.

Prawie jedna trzecia respondentów odbyła dalekie podróże, aby uczestniczyć w ważnych spotkaniach (28%), a 16% chciało osobiście podpisać transakcję handlową. Badanie wykazało również, że 270 tys. osób odbyło ponad 20-godzinną podróż w obie strony tylko po to, aby kogoś zatrudnić.

Wiek to nie wszystko
Wiek odgrywa pewną rolę, ale odpowiedzi respondentów są w pewnym stopniu zaskakujące. Osoby powyżej 55. roku życia są częściej wysyłane do Europy Zachodniej i Azji, niż ich młodsi koledzy. Osoby w wieku od 18 do 24 lat częściej podróżują do Ameryki Północnej, na Bliski Wschód, a nawet do Japonii.

– Nie dziwi nas, że przedstawiciele biznesu odbywają loty do odległych miejsc z krótszymi okresami pobytu w kraju docelowym. Bezpośrednie spotkania wydają się niezastąpione w przypadku nawiązywania współpracy lub podejmowania ważnych decyzji. Większość naszych respondentów nadal chętnie podróżuje za granicę w celu podpisania ważnego kontraktu lub wzięcia udziału w ważnym spotkaniu. Dzieje się tak nawet w czasie spowolnienia gospodarczego, gdy wydatki na podróże są ograniczane. Przewiduje się, że w roku 2014 nastąpi rekordowy wzrost wydatków na podróże służbowe – o 3,4%2. Sądzimy, że firmy będą wydawać więcej na podróże zagraniczne i atrakcje dla klientów, niż w poprzednich kilku latach – powiedział Damiano Sabatino, wiceprezes i dyrektor zarządzający regionu Europy Zachodniej w firmie Travelport.

– Z naszego badania wynika, że mimo pogorszenia w segmencie zagranicznych podróży służbowych w latach 2012–20133, 48% ankietowanych przewiduje ożywienie w najbliższym roku, oraz – co nas szczególnie cieszy – że rośnie liczba młodych przedstawicieli biznesu podróżujących za granicę. To dowodzi, że mimo postępów techniki w ważnych sprawach nadal liczą się kontakty osobiste – dodaje Sabatino.