Rozstrzygnięto konkurs na „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne”

Rozstrzygnięto konkurs na "Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne"

Gołdap Mazurski Zdrój został zwycięzcą tegorocznego konkursu EDEN na „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne”. To coroczny plebiscyt organizowany przez Komisję Europejską, za który w Polsce odpowiada Polska Organizacja Turystyczna.

Tematem tegorocznego konkursu, wybranym przez Komisję Europejską, była turystyka zdrowotna i wellness. Minister Sportu i Turystyki podczas gali finałowej konkursu, która odbyła się 17 czerwca br., powiedział, że turystyka zdrowotna ma w Polsce duży potencjał i rozwija się bardzo dynamicznie. „Obserwujemy to poprzez turystów z zagranicy, którzy przyjeżdżają do 45 polskich uzdrowisk statutowych. W ubiegłym roku wpływy z turystyki medycznej i prozdrowotnej wyniosły około 205 milionów dolarów, to jest ogromny potencjał” – powiedział Witold Bańka.

Jak powiedział prezes, tylko w ubiegłym roku do Polski przyjechało 150 000 zagranicznych turystów, którzy skorzystali z polskiej oferty medycznej oraz uzdrowiskowej. Choć rynek krajowy stale się rozwija, to jednak najwięcej dochodów cały czas generują turyści pochodzący z zagranicy, w tym nie tylko z państw Europy. Robert Andrzejczyk zaznacza też, że nasz kraj specjalizuje się w konkretnych zabiegach, ale oferta stale się powiększa. „Polska ma ogromne sukcesy w stomatologii, medynie estetycznej oraz w kardiologii, która będzie naszym następnym towarem eksportowym” – powiedział Robert Andrzejczyk.

Zwycięzca tegorocznego konkursu EDEN weźmie udział w warsztatach zorganizowanych przez POT oraz trafi do europejskich folderów promocyjnych dotyczących najlepszych uzdrowisk na starym kontynencie.

Oprócz Gołdap Mazurski Zdrój kapituła konkursowa wyróżniła również gminę Busko – Zdrój, Dwór Kombornia w Beskidzie Niskim oraz Lawendową Osadę na Kaszubach.

Czym jest konkurs EDEN?

EDEN, czyli European Destinations of Excellence (Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy) to projektu zainaugurowany przez Komisję Europejską w 2006 roku. Polska przystąpiła do niego w roku 2009. Tytuły EDEN przyznawane są co dwa lata.

Jego celem jest promujący zrównoważone modele rozwoju turystycznego w całej Unii Europejskiej. Projekt opiera się na organizowanych każdego roku (począwszy od 2007 r.) krajowych konkursach, w których są wyłaniane modelowe ośrodki turystyczne w każdym kraju uczestniczącym.

Jak wyłaniani są zwycięzcy?

Każde z 28 państw członków sieci EDEN w krajowych konkursach wyłania jednego zwycięzcę i przyznaje maksymalnie cztery wyróżnienia. Pod uwagę brane są zarówno miejsca, obiekty, regiony, jak i poszczególne produkty turystyczne. Kryteria oceny nie odnoszą się tylko do atrakcyjności danego obiektu. Nagrodzeni muszą wyróżniać się przede wszystkim dbałością o zachowanie zrównoważonego rozwoju turystyki.

Wynik krajowych głosowań zostaje przekazany do Komisji Europejskiej, a ta po weryfikacji zgłoszeń nagradza 28 zwycięzców.

Poprzednie lata

W 2009 roku tematem przewodnim była turystyka i obszary chronione, zwyciężyła wówczas Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty. W 2010 roku Dolina i Bagna Biebrzy w ramach tematu przewodniego, jakim była turystyka wodna. W 2011 roku Żyrardów (temat przewodni: rewitalizacja miejsc i obiektów), w 2013 roku Przemyśl (temat przewodni: turystyka dostępna), w 2015 roku Śląskie Smaki (temat przewodni: Lokalna gastronomia), w 2017 roku – Wielokulturowy Nurt Bugu, (temat przewodni: turystyka kulturowa).

źródło: PAP, IAR
foto: PAP