Samoloty i GPS na podium

Pierwszy lot samolotem braci Wright

Innowacyjność w turystyce to ważny punkt, na który zwracają uwagę turyści przy wyborze produktów i ofert turystycznych. Tak pokazuje najnowsza ankieta wśród amerykańskich konsumentów turystyki.

73% ankietowanych odpowiedziało, że znaczącym czynnikiem przy wyborze jest dla nich, czy proponowane usługi są innowacyjne.

Ankieta pytała również o najważniejsze innowacje w podróżowaniu w ciągu zeszłego stulecia. Na pierwszym miejscu 79% ankietowanych wskazało pierwszy lot samolotem braci Wright. Na drugim miejscu, według 56% respondentów, znalazło się wprowadzenie GPS, a na trzecim pierwszy komercyjny lot samolotem, wybrany przez połowę pytanych.

(MPP)


IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2020