Saudyjczycy inwestują w turystykę

Rijad - Arabia Saudyjska

Kilka miesięcy przed epidemią koronawirusa Arabia Saudyjska ogłosiła rozpoczęcie wydawania wiz turystycznych. Mimo że zaistniała sytuacja nie sprzyja turystyce i podróżowaniu, to władze tego kraju postanowiły ożywić branżę turystyczną. Przeznaczą na ten cel aż 4 mld dolarów.

We wrześniu 2019 roku Arabia Saudyjska – jeden z najbardziej restrykcyjnych kulturowo i obyczajowo krajów wprowadził wizy turystyczne i złagodził część obostrzeń. Ułatwienia obejmowały wówczas obywateli 49 państw.

Wjazd w dalszym ciągu nie jest prosty, bo sam koszt wizy to ok. 460 zł. Zwiedzać można tylko część kraju i m.in. trzeba mieć obowiązkowe ubezpieczenie medyczne. Mimo to wizy turystyczne przyciągnęły dziesiątki tysięcy chętnych.

Jak podaje Bloomberg, zgodnie z planem do 2030 roku Arabia Saudyjska chciałaby, żeby branża turystyczna generowała 10 proc. PKB i stworzy ponad milion miejsc pracy do 2030 r.

W momencie, gdy pandemia koronawirusa zamroziła turystykę na całym świecie, Arabia Saudyjska podjęła decyzję, by ożywić ten sektor gospodarki i przeznacza na ten cel aż 4 mld dol.

Cytowany przez Middle East Monitor minister turystyki Ahmed Al-Khateeb przyznał, że uruchomienie takiego funduszu w czasach, gdy branża turystyczna stoi w obliczu bezprecedensowych globalnych wyzwań, wynika z zaufania inwestorów, ale i sektora prywatnego do długoterminowych perspektyw turystyki w Arabii Saudyjskiej.

Jak zwraca uwagę Fly4Free, królestwo nie rezygnuje ze swoich dwóch czołowych projektów, czyli „najnowocześniejszego miasta świata” oraz „drugiej Petry”. Planuje, że miasto Neom będzie 33 razy większe od Nowego Jorku. Zlokalizowane będzie na linii brzegowej Morza Czerwonego. Drugi pomysł dot. rozwoju stanowisk archeologicznych w mieście Mada’in Salih i regionie Al-Ula, co pochłonąć ma 20 mld dol. Co więcej, planowane jest też dwukrotne zwiększenie liczby zabytków na liście UNESCO w ciągu najbliższej dekady.

źródło: Bloomberg, Fly4Free
foto: Shutterstock


IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2020