„Śląsk” dobrem narodowym

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny będzie współprowadzony przez Województwo Śląskie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Umowę w tej sprawie podpisali w Koszęcinie wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński i przedstawiciele władz regionu – marszałek Wojciech Saługa i członek Zarządu Henryk Mercik. W uroczystości wziął udział Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk oraz radni wojewódzcy.

– Kilkanaście lat działań w tym zakresie przynosi wreszcie efekt. Zespół „Śląsk” to historia Śląska w pigułce i trzeba docenić pracę tych kilku pokoleń artystów, którzy go tworzyli i tworzą. Wierzę, że ten finansowy wkład będzie nowym otwarciem dla zespołu – mówił tuż po podpisaniu umowy marszałek Wojciech Saługa.

Wspólne prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie ma nie tylko zwiększyć prestiż zespołu, ale przede wszystkim poprawić kondycję finansową instytucji i stworzyć lepsze warunki do jej rozwoju.

– Jestem szczęśliwy, że finalizujemy to ważne porozumienie dla polskiej kultury, ale i dla zespołu „Śląsk”. To bez wątpienia perła w koronie polskiej kultury, wizytówka i nasz ambasador za granicą. To wsparcie będzie przeznaczone na działalność artystyczną zespołu – uzasadniał w trakcie uroczystości wicepremier Piotr Gliński.

Zgodnie z umową ministerstwo będzie przekazywać zespołowi 5 mln zł rocznie, natomiast Województwo Śląskie 17 mln zł. W obecnie obowiązującym modelu finansowania, tylko w ostatnich dwóch latach z budżetu Województwa Śląskiego na utrzymanie zespołu przeznaczono średnio 19 mln zł rocznie.

– To wielki dzień dla zespołu, historyczny moment. Wzruszenie jest ogromne, bo żyjemy tą chwilą od dawna. Te środki pozwolą nam spokojnie programować kolejne lata działalności. Chcemy pogłębiać naszą misję i wypełniać ją treścią – mówił dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Zbigniew Cierniak.

Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku i oprócz kwestii finansowania reguluje także sprawy związane z obsadą dyrekcji zespołu. Uzgodnienia z ministrem wymaga powołanie i odwołanie dyrektora zespołu i wicedyrektora do spraw artystycznych. Podobne postępowanie dotyczy spraw związanych z tworzeniem organów opiniodawczo-doradczych zespołu oraz zmian w statucie.

Warto podkreślić, że na terenie województwa śląskiego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego współprowadzi jeszcze dwie instytucje kultury – Muzeum Śląskie w Katowicach wraz z samorządem województwa oraz Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach – z miastem Katowice i Polskim Radiem.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie powstał w marcu 1953 roku. W wyniku reformy samorządowej od 1999 roku jego organizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego.

Podpisana umowa to efekt wieloletnich zabiegów wielu środowisk. W grudniu 2015 roku Sejmik Województwa wystosował apel do Ministra Kultury o podjęcie działań zmierzających do współprowadzenia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie oraz Opery Śląskiej w Bytomiu.

– Instytucja ta postrzegana jest jako dobro wspólne, symbol regionu i kraju; jest ambasadorem niezbywalnych wartości jakie niesie za sobą dziedzictwo kulturowe, tradycja i spuścizna narodowa. Prowadzona na bardzo wysokim poziomie artystycznym działalność koncertowa uzupełniana jest szeroko zakrojonymi działaniami edukacyjnymi. Wieloletnie prace rewitalizacyjne koszęcińskiego kompleksu pałacowo-parkowego tworzą dla tej działalności znakomita bazę – czytamy w apelu.

foto: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”