Spotkanie z dyrektorami ZOPOT

Spotkanie z dyrektorami Zagranicznych Ośrodków POT

W dniu 21 kwietnia 2015 roku pan Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu, w obecności pana Rafała Szmytke – prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, spotkał się w Warszawie z dyrektorami Zagranicznych Ośrodków POT.

Na wstępie spotkania minister Jędrzejczak podziękował dyrektorom Zagranicznych Ośrodków POT za ich owocną pracę na rzecz promocji Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, co znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. we wzroście wartości polskiego eksportu.

Polska posiada wiele, unikalnych „zasobów”, które należy wykorzystywać przy tworzeniu produktu turystycznego – powiedział Minister. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać tzw. „przewagę konkurencyjną”.

Podczas dwudniowej narady dyrektorzy Zagranicznych Ośrodków POT omawiali m.in. kwestie związane z funkcjonowaniem Narodowego Portalu Turystycznego, nowy projekt stoiska targowego obowiązującego w latach 2015-2017 oraz dokonali podsumowania realizacji Partnerskich Projektów Promocyjnych w 2015 roku, jak również zapoznali się z planami na 2016 rok.

Źródło: MSiT