Strategiczny rozwój turystyki

ITB Berlin Convention 2019

Do statystyk należy podchodzić z rezerwą. Raporty przygotowywane od 15 lat dla targów turystycznych ITB Berlin 2019 przez IPK International rzetelnie przedstawiają globalny obraz turystyki, bieżące zmiany i trendy oraz prognozują z dużym prawdopodobieństwem jej przyszłość. Na tyle rzetelnie, że IPK skorygowało swoje wcześniejsze prognozy.

Dobry wynik przed czasem

Turystyka ze wzrostem 5,5% stanowi kluczową gałąź wzrostu całej gospodarki światowej, która rozwinęła się w 2018 roku wg MFW „jedynie” o 3,7%. Ilość podróży zagranicznych osiągnęła w 2018 roku wielkość 1,4 miliarda, podczas gdy Światowa Organizacja Turystyczna WTO prognozowała w 2010 roku, że wynik taki zostanie osiągnięty dopiero dwa lata później.

Kluczowe rynki i segmenty

Kontynent azjatycki ma największą tendencję wzrostową – 7% (Europa osiągnęła 5%). Największy z europejskich rynków, hiszpański, zanotował po znacznym wzroście w ostatnich latach pewną stagnację. Natomiast Turcja odzyskuje dawną pozycję jako destynacja turystyczna, z liczbą 8,5 miliona turystów większą, niż w 2017 roku. Również Egipt i Francja zanotowały ponad 3 milionowy wzrost liczby turystów.

Połączenie tendencji wzrostowych w turystyce kongresowej, niewielki wzrost długości wyjazdów oraz stały wzrost wydatków podróżujących zagranicę sprawia, że szacowane przychody w turystyce zwiększyły się w ciągu roku o 8%. Najwięcej na podróże zagraniczne wydają mieszkańcy: Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Australii, Brazylii i Chin.

Bezpieczeństwo podróży

Zagrożenie terroryzmem oraz „przeturystycznienie” (overtourism) destynacji stanowią największe zagrożenie dla rozwoju turystyki. Zwiększa się liczba osób, którym przeszkadza duża liczba turystów podczas wypoczynku. Dotyczy to szczególnie młodych osób. W części przyczyną przepełnienia jest dynamicznie rozwijająca się turystyka statkami wycieczkowymi, która wzrosła w stosunku do 2007 roku o blisko 80%. Oceniane odczuwalne zagrożenie terroryzmem podczas wypoczynku spadło natomiast z 45% na przełomie 2016/2017 roku do 38% w lutym 2019 roku. Najbardziej wrażliwi są mieszkańcy Azji – aż 57% uznało że zrezygnuje z podróży lub zmieni miejsce podróży na bezpieczniejsze.

Polska godna odwiedzenia

Cieszy, że wśród najbezpieczniejszych 20 destynacji znalazła się Polska. Również Polska w 2018 roku była krajem najszybciej rozwijającej się turystyki wyjazdowej.

Wraz ze słabszy wynikiem ruchu turystycznego w drugiej połowie 2018 roku IPK skorygowała swoje prognozy na 2019 rok, przewidując spowolnienie wzrostu turystyki światowej do 4, a w Europie do 3 procent.

oprac. Agnieszka i Leszek Nowak, www.2ba.pl
wg. prezentacji R. Freitaga World Travel Monitor® IPK- 6.03.2019 i WTT Travel Trends 2018/2019

foto: Messe Berlin


InvestPro Poland Warsaw 2019
IT&CMA