Tanzania. Pożyczka na lotnisko

Rząd tanzański podpisał trzy umowy pożyczek z Afrykańskim Bankiem Rozwoju (African Development Bank) na łączną kwotę 495,59 mln USD.

Największa część pożyczki, 271,63 mln USD, zostanie przeznaczona na budowę międzynarodowego lotniska w formalnej stolicy kraju, Dodomie. Budowa ma trwać 4 lata. Ponadto 168,76 mln USD zostanie przeznaczonych na budowę dróg oraz wsparcie dla sektora prywatnego.

Ministerstwo Finansów i Planowania Tanzanii liczy, że wdrożenie projektów zwiększy potencjał wymiany handlowej, przyczyniając się do regionalnej integracji gospodarczej.

Słaby stan infrastruktury drogowej oraz niski standard lotnisk w Tanzanii (lotnisko w stolicy kraju – Dodomie nie ma statusu lotniska międzynarodowego) są jednymi z przeszkód na drodze do rozwoju gospodarczego Tanzanii, które zostały zidentyfikowane w opracowanym przez rząd tanzański przy wsparciu partnerów międzynarodowych, w tym UE, dokumencie „Blueprint for regulatory reform to improve business”. Całościowe zaangażowanie środków AfDB w Tanznaii wynosi obecnie 2,38 mld USD (62% przeznaczone jest na infrastrukturę).

red