TUI Group otrzymuje kolejną transzę pomocy publicznej

TUI

13 sierpnia największy europejski koncern turystyczny TUI Group opublikował raport za drugi kwartał roku kalendarzowego, który jest jednocześnie jego trzecim kwartałem roku obrotowego, gdyż trwa on od 1 października do 30 września. Był to wyjątkowo nietypowy kwartał, gdyż prawie całkowicie przypadał na okres , w którym międzynarodowy ruch turystyczny był decyzjami władz poszczególnych krajów praktycznie zamrożony.

Organizator zainaugurował działalność turystyczną dopiero w połowie czerwca wysyłając pierwsze samoloty na Majorkę. Dwa tygodnie działalności jeszcze w bardzo ograniczonej skali nie mogły przynieść żadnych większych efektów finansowych stąd dominującymi pozycjami w rachunku wyników stały się koszty, które wygenerowały za ten okres bardzo wysokie straty.

W takiej sytuacji zrealizowane przychody organizatora wyniosły jedynie 71,8 mln euro, co oznaczało około 98-procentowy spadek w stosunku do tego samego okresu 2019 roku. W rezultacie strata netto za ten okres wyniosła 1,453 mld euro.

Pierwsze dane o postpandemicznej sprzedaży wycieczek

W lipcu TUI Group wysłał za granicę 563 tysiące turystów z czego 311 tysięcy, czyli nieco ponad 55procent pochodziło z tzw. regionu centralnego obejmującego Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Polskę. Grupa otworzyła też 159 obiektów w swoich sieciach hotelowych, w tym 59 w znanej wielu turystom sieci RIU. Uruchomiono też pierwsze rejsy wycieczkowe na 3 z 18 eksploatowanych wycieczkowców, przy czym warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi na razie przepisami wskaźnik maksymalnego wypełnienia nie mógł na nich przekraczać 60 procent.

Od 1 lipca do 5 sierpnia Grupa sprzedała (dane z wyłączeniem Szwajcarii i Polski) 1,050 miliona wycieczek na sezon letni 2020, co stanowi nieco ponad 36 procent sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Na sezon zimowy 20/21 przedsprzedaż wyniosła 195 tysięcy imprez, czyli prawie 36 procent sprzedaży sprzed roku, a na przyszły sezon letni 2021 około 430 tysięcy, co stanowiło 113 procent adekwatnej sprzedaży sprzed roku, która wynosiła 380 tysięcy wycieczek.

Druga transza publicznej pomocy dla Grupy TUI

Najbardziej jednak ekscytującą wiadomością, która zbiegła się z publikacją raportu była informacja o kolejnej transzy publicznego wsparcia finansowego dla Grupy TUI, tym razem w wysokości 1,2 mld euro. Obejmuje ona nową transzę kredytu w wysokości 1,05 mld euro udzieloną przez bank KfW, czyli niemiecki państwowy bank rozwoju ten sam, który udzielił pierwszego kredytu w wysokości 1,8 mld euro oraz emisję obligacji zamiennych na akcje TUI Group z odsetkami w wysokości 9,5 procent rocznie.

Konieczność nowego dodatkowego wsparcia wynikła ze słabszego popytu na imprezy turystyczne zarówno w obecnym sezonie letnim, jak i najbliższym zimowym niż szacowano to wiosną, gdy była uzgadniana pierwotna wersja rządowego wsparcia dla Grupy TUI.

Operacja ta stanowi materializację zapowiedzi niemieckiego rządu, że będzie on udzielał niezbędnej pomocy firmom, które są liderami lub mają wiodące pozycje w swojej branży, są na tyle efektywne, że w normalnych warunkach ich działalność nie podlegałaby zagrożeniu i dają w dużym stopniu gwarancję prawidłowego i skutecznego zarządzania i nadzoru. Może to oznaczać, że mogą się pojawiać kolejne transze wsparcia dla grupy TUI, gdyby sytuacja w turystyce nie poprawiała się w takim stopniu, że realizowane przychody nie będą jeszcze przez jakiś czas w stanie pokrywać niezbędnego poziomu kosztów funkcjonowania Grupy.

źródło: TravelDATA
foto: Christoph Wilhelms / Wikimedia


IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2020