Turyści! Poznajcie ten szlak!

Rzeka Narew

Województwa – mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie połączyły siły w promocji „Szlaku wodnego Pisa–Narew”. List intencyjny w imieniu władz Mazowsza podpisała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Podróż przez cztery krainy
Pisa i Narew tworzą niezwykle atrakcyjną trasę wodną Polski Północno-Wschodniej. To jednocześnie szlak tranzytowy łączący Wisłę z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich. Obie rzeki należą do największych rzek nizinnych w Polsce. Turystyczna przeprawa to 80 km Pisy i 40 km odcinek Narwi od ujścia Pisy w Nowogrodzie do Ostrołęki – w sumie 120 km cennych przyrodniczo obszarów Puszczy Piskiej (drugi pod względem wielkości kompleks leśny w Europie), Czartoryskich Jałowców (około 180 ha porośniętych tylko jałowcami o różnej wielkości). Atrakcje szlaku wodnego urozmaicają przez coraz lepiej funkcjonującą i coraz bogatszą ofertę kulturową regionu, która łączy ze sobą cztery tradycje: Mazur, Kurpiów, Podlasia i Mazowsza.

Razem łatwiej
Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedstawiciele trzech województw omawiali możliwości współpracy w obszarze promocji przeprawy. Sygnatariusze listu intencyjnego dostrzegają ogromny potencjał w mało znanym szlaku turystycznym, bogatym w piękne krajobrazy i różnorodność społeczno-kulturową. Warto promować walory turystyczne tej trasy, a tym samym umacniać atrakcyjność inwestycyjną gmin uczestniczących w projekcie. To z  kolei wymaga koordynacji wspólnych działań promocyjnych i inwestycyjnych.

Zwieńczenie dekady prac  
Od ponad 10 lat Związek Gmin „Pisa–Narew” starał się własnymi siłami wypromować „Szlak wodny Pisa–Narew”. Mimo opracowania strategii rozwoju produktu turystycznego i założeń funkcjonalno-przestrzennych oraz aktywnych działań gmin, nie udało się osiągnąć spodziewanego wzrostu zainteresowania wśród turystów. Podpisanie listu intencyjnego pozwoli na kompleksowe działania prowadzące do wypromowania ponadregionalnego produktu jakim jest „Szlak wodny Pisa–Narew”.

foto: Radio Olsztyn