Turystyka medyczna szansą na rozwój dla Polski?

Seniorzy

Zdaniem ekspertów, turystyka medyczna w Polsce ma ogromny potencjał i jest dużą szansą rozwoju, także ze względu na wysoką jakość opieki nad pacjentem i nowoczesnych terapii, którą możemy proponować zagranicznym pacjentom w zakresie kardiologii czy opieki nad seniorami.

Turystyka medyczna może przynieść państwu wiele korzyści finansowych. Pozyskane pieniądze mogłyby trafić do polskich szpitali i zostać przeznaczone na edukację personelu, zakup sprzętu czy renowacje.

Prof. Jarosław Wójcik, reprezentujący na Na X Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie, Samodzielny Publiczny Szpital nr 4 w Lublinie dodał, że można by  stworzyć miejsca szkoleniowe dla zagranicznych specjalistów i rozwiać przy tym medycynę na Ukrainie.

Stanisław Kruczek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przyznał, że turystyka medyczna jest dużą szansą dla rozwoju jego regionu. Podkreślił, że w Polsce dążymy do zapewnienia pacjentom bezpłatnego leczenia, natomiast na Ukrainie turystyka zdrowotna ma wymiar komercyjny, dlatego jest skierowana do podmiotów świadczących usługi odpłatnie. Dodał, że w polskich szpitalach można znaleźć wiele pustych łóżek, które można by zapełnić pacjentami zagranicznymi.

W Polsce zjawisko turystyki medycznej nie jest popularne, dlatego potencjał tkwiący w naszych placówkach nie jest odpowiednio wykorzystywany. Niezbędna jest promocja polskich możliwości medycznych na Ukrainie i w krajach Bliskiego Wschodu oraz nawiązanie odpowiednich kontaktów ze wszystkimi interesariuszami.

„Pacjenci z Ukrainy najbardziej zainteresowani są leczeniem onkologicznym, transplantologią, pediatria oraz kardiologią. Na Ukrainie są bardzo duże kolejki jeśli chodzi o np. stentowanie, wielu pacjentów wyjeżdża zatem na leczenie zagranicę. (…). Chętnych do leczenia w Polsce jest na razie niewielu, a wszystko to kwestia braku promocji polskiego rynku medycznego na Ukrainie. Jeśli dobrze zorganizujemy platformę turystyki zdrowotnej w Polsce będziemy mogli konkurować nawet z Niemcami, państwem do którego przyjeżdża na leczenie najwięcej pacjentów z Ukrainy – wyjaśniał Mykola Shpakovskyi, Dyrektor Generalny UKRMEDSTAR.

Prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie uważa, że należy stworzyć solidne fundamenty i sieć firm, które będą promowały polskie możliwości medyczne w krajach, z których pacjentów chcemy leczyć w Polsce. Aby infrastruktura funkcjonowała efektywnie, konieczna jest dobra komunikacja pomiędzy publicznymi prywatnymi placówkami medycznymi, firmami ubezpieczeniowymi i agendami rządowymi wyspecjalizowanymi w biznesie medycznym.

„Turystyka związana z opieką nad seniorami jest bardzo dobrym pomysłem i możliwym do zrealizowania. Być może nie od razu, ponieważ wymaga pewnych zmian systemowych, jeśli chodzi o samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Pamiętajmy, że seniorzy z Ukrainy mają często polskie korzenie, w związku z czym wiele osób zwraca się z pytaniem o warunki opieki pielęgnacyjnej, rehabilitacji w polskich placówkach. Jeśli chodzi o komercyjne świadczenia medyczne, na ten moment, organizacja jest szybsza i prostsza niż w formie nieodpłatnej – mówiła Barbara Zych, Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Tarnobrzegu.

źródło: pulsmedycyny.pl