Unia Europejska zaatakuje turystykę: nowy podatek od podróży lotniczych?

Samolot w chmurach

Unia Europejska przygotowuje się do przełamania ostatniego muru: po przepisaniu zasad dotyczących pakietów turystycznych może teraz wprowadzić podatek od podróży lotniczych. Albo raczej od paliwa.

Celem będzie ochrona środowiska, a pożądanym skutkiem zmniejszenie liczby lotów w celu ograniczenia emisji CO2; wszystko z ekonomicznym zwrotem z kasy UE.

Dowiadujemy się o tym na podstawie informacji od stowarzyszenia ochrony środowiska Transport & Environment. Według pogłosek dyskusja rozpocznie się w czerwcu po wyborach. I to jest pierwszy raz, w którym będzie mowa o podatkach od lotnictwa. Według wstępnych badań utratę konkurencyjności i miejsc pracy można uznać za pewne po wprowadzeniu tej daniny.

Czy istnieje scenariusz dla Polski po wprowadzeniu tego podatku? Nikt się tym nie zajmuje.

Załóżmy zatem trzy hipotezy z ich konsekwencjami:

  1. Zniesienie podatku VAT od biletów lotniczych z pewnością zwiększyłoby liczbę lotów i miejsc pracy, a wartość dodana w sektorze wynosiłaby powyżej 10 %. Jednak emisja CO2 zwiększyłaby się również o ten sam odsetek.
  2. Utrata miejsc pracy w innych sektorach, co doprowadziłoby do zerowego bilansu. Nie wspominając o spadku wpływów podatkowych.
  3. Rozszerzenie podatku VAT lub opodatkowania paliwa miałoby znikomy wpływ na PKB, ponieważ pasażerowie nadal wybieraliby inne środki transportu, ale emisje zostałyby ograniczone. A dochody podatkowe wzrosłyby. Chociaż w przypadku podróży lotniczych utrata pasażerów wyniosłaby 7%.

(ttgitalia)


IT&CMA