USA: Trend na podróże po kraju

Lotnisko

Majowe badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazują, że nowe trendy w podróży skłaniają się ku podróżom krajowym.

Większość respondentów ankiet zadeklarowała chęć powrotu do podróżowania. Wskazali oni, że ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji będą protokoły bezpieczeństwa i higieny.

Podczas gdy większość ankietowanych (75%) wstrzymuje się z ponowną rezerwacją wcześniej anulowanych pobytów, 57% stwierdziło, że gdyby mieli podróżować w 2020 r., byłoby to możliwe w ich rodzimych krajach, tj. USA i Kanadzie.

Możliwość wzrostu popytu na podróże krajowe nie ogranicza się tylko do podróży lotniczych. Pomimo że loty nie są całkowicie wykluczone z podróży krajowych, to 43% respondentów stwierdziło, że preferuje wyjazd samochodowy.

Podobnie może być w Europie.

foto: GettyImages