VAT od zaliczek bublem prawnym

Pieniądze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił 25 listopada br. niekorzystną dla podatnika, resortową interpretację prawa podatkowego. Sąd ten reagując na zażalenie turystycznego środowiska z Małopolski, skrytykował forsowaną przez Ministra Finansów i urzędy skarbowe koncepcję wyliczania podatku VAT od prowizorycznie szacowanej wielkości marży, a następnie jej korygowanie i orzekł: „Biura turystyczne nie muszą naliczać VAT od zaliczek wpłacanych przez klientów”.

Wyrok ten podważył stanowisko ministra finansów. Ale uwaga: z wyroku tego może jednak korzystać jedynie wnioskodawca zażalenia i jego strukturalnie najbliższe otoczenie przedsiębiorców. Treść wyroku nie dotyczy innych środowisk. Można się spodziewać, że zaskarżona w WSA w Warszawie jesienią br., przez Warszawską Izbę Turystyki, w imieniu Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymana z resortu finansów, niekorzystna interpretacja prawa podatkowego, w treści wyroku w/w sądu nie będzie odbiegać merytorycznie od decyzji sądu w Krakowie uznając, że obowiązujący wciąż specjalny schemat opodatkowania marży touroperatorów, wyklucza pobieranie podatku VAT od zaliczek wpłacanych przez klientów przed imprezą turystyczną i jest praktycznie nierealna.

Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stanął na stanowisku, że „instytucja dokonywania korekty jest procedurą szczególną i nie powinna być nadużywana, obarczając dodatkowymi czynnościami podatnika i urząd skarbowy”.

Komunikat powyższy oparty jest o doniesienie prasowe z dnia 9 grudnia 2014 r. zamieszczone w gazetowym wydaniu Rzeczypospolitej, wzbogacone o komentarz i opinię Andrzeja Szymańskiego, Przewodniczącego WIT.