Wysokie bezrobocie w branży turystycznej USA

Ludzie

Szacuje się, że na 16 milionów miejsc pracy w branży turystycznej w USA ponad 50 % zatrudnionych znalazło się na bezrobociu. Stało się tak na skutek pandemii Covid-19.

Obecnie liczba bezrobotnych w branży turystycznej (51%) jest ponad dwukrotnie wyższa niż stopa bezrobocia w całym kraju podczas Wielkiego Kryzysu. Rujnował on gospodarkę w latach 1929-1933.

– Cała gospodarka przeżywa recesję. Ale branża turystyczna jest już w poważnej wręcz depresji – powiedział  Roger Dow, prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Turystyki  (USTA).

Organizacje branży turystyczne wzywają prezydenta Trampa do większej skuteczności programu ochrony wynagrodzeń dla bezrobotnych. Domagają się także  środków, które ułatwią przedsiębiorstwom przetrwanie kryzysu. Za nimi powinny pójść środki stymulujące rozwój branży.

US Travel twierdzi, że branża turystyczna w dającej się przewidzieć przyszłości stanie na nogi. Będzie musiała zwiększyć bezpieczeństwo turystów i zadbać o czystość i higienę. Spełnienie tych zaleceń ma kluczowe znaczenie, ponieważ branża przygotowuje się na powrót turystów. W efekcie przywrócone zostaną miejsca pracy.

foto: Pexels