• Home »
  • Transport »
  • Węgierski rząd zakazuje pracownikom ruchu lotniczego organizowania strajków

Węgierski rząd zakazuje pracownikom ruchu lotniczego organizowania strajków

Węgry

Fot. Unsplash

Pracownicy ruchu lotniczego zatrudnieni u węgierskiego dostawcy usług żeglugi powietrznej mają zakaz organizowania strajków.

Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) wysłał list do przewodniczącej Komisji Europejskiej (KE) Ursuli von der Leyen, do komisarza UE na rzecz zatrudnienia i praw socjalnych Nicolasa Schmita i do komisarz UE ds. Transportu Adiny Vălean, z prośbą o natychmiastowe działanie KE w celu powstrzymania kolejnego przypadku naruszenia rządów prawa przez rząd węgierski, a także działania prowadzącego do niszczenia związków zawodowych w tym państwie członkowskim UE.

Zwracając się do przywódców KE, ETF wyraża głębokie zaniepokojenie trudną sytuacją pracowników ruchu lotniczego Węgierskiego Dostawcy Usług Żeglugi Powietrznej (ANSP) – HungaroControl, którym zabroniono organizowania jakiegokolwiek strajku, na podstawie dwóch nielegalnych dekretów wydanych przez rząd Orbana.

Zdaniem autorów listu, takie działanie stanowi próbę zastraszenia kontrolerów ruchu lotniczego z Węgier. Dekret nie tylko odrzuca decyzję 2.Mpkf.35.080/2021/5 Węgierskiego Sądu Apelacyjnego, ale także narusza art. 28 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

ETF zdecydowanie potępia taką ingerencję rządu węgierskiego w świadczenie usług żeglugi powietrznej i tworzenie wrogiego środowiska pracy, które zwiększa poziom stresu wśród pracowników ruchu lotniczego, a także stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów, pracowników i obywateli.


ASEAN Tourism Forum