Wielkanoc w Muzeum Wsi Opolskiej

Muzeum Wsi Opolskiej

W Niedzielę Palmową, 25 marca 2018 roku, w Muzeum Wsi Opolskiej odbędzie się 43 edycja Jarmarku Wielkanocnego – imprezy cieszącej się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej.

Ta impreza plenerowa, będąca formą promocji kultury ludowej Opolszczyzny, zyskała z czasem rangę wydarzenia ponadregionalnego i jest odwiedzana przez wielu gości spoza województwa opolskiego. W poprzednich edycjach Jarmarku Wielkanocnego w tym pod opolskim muzeum brało udział około 10 tysięcy osób.

Dzięki wydarzeniu wypromowana została wielkanocna plastyka obrzędowa. Podczas Jarmarku odbywa się prezentacja zespołów folklorystycznych, rzemieślników, twórców i gawędziarzy z całego regionu. Jest to również doskonała okazja do promocji regionalnych produktów kulinarnych.

Muzeum – ekspozycja na wolnym powietrzu działająca od 1970 roku – przedstawia historię wsi śląskiej. Znajduje się tutaj 50 zabytkowych budowli drewnianych. Są one wyposażone w oryginalne meble, sprzęty i narzędzia. Budowle znajdująca się na terenie muzeum pochodzą z okresu XVIII-XX wieku.

Jarmark Wielkanocny jest jedną z imprez popularyzujących kulturę ludową regionu. Tradycyjnie ostatniego dnia września odbywa się Święto Plonów – Targi Miodu. Więcej informacji o Muzeum Wsi Opolskiej i ofercie kulturalnej można znaleźć na stronie internetowej obiegu.

oprac. Agnieszka i Leszek Nowak, www.2ba.pl