Wkrótce próbna eksploatacja nowego berlińskiego lotniska

Operator berlińskich lotnisk FBB zamierza w drugiej połowie 2014 r. rozpocząć testowanie pierzei północnej Portu Lotniczego Berlin Brandenburg w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Planuje się obsługę kilku lotów dziennie, sprawdzając w ten sposób w realnych warunkach pracę systemów lotniskowych i funkcjonowanie procesów operacyjnych, zbierając zarazem doświadczenia, które będą pomocne przy kompletnym uruchomieniu nowego portu lotniczego. Na czas próbnej eksploatacji pierzeja północna zostanie przebudowana w sposób umożliwiający pełną obsługę pasażerów.

We właściwych urzędach nadzoru złożone już zostały wszystkie wnioski niezbędne do realizacji tego zamierzenia. Stephan Loge, starosta powiatu wiejskiego Dahme-Spree, w którego gestii znajdują się te sprawy, stwierdził na łamach dziennika Tagesspiegel: „Po wstępnym zapoznaniu się z przekazanym materiałem oceniamy, że znacznie poprawiła się jakość dokumentacji. Można wręcz mówić o prawdziwym skoku jakościowym.”

JEN