WTTC ostrzega kraje przed zamykaniem granic

Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC) ostrzega kraje, że dalsze zamykanie granic może poważnie zagrozić ożywieniu gospodarczemu na świecie.

Zamiast tego wzywa władze do wprowadzenia restrykcji na poziomie lokalnym, i to tylko w razie konieczności. Podkreśla, że w ten sposób można uniknąć daleko idących ograniczeń i zapobiec zahamowaniu ożywienia gospodarczego.

WTTC twierdzi, że popiera otwarcie „korytarzy powietrznych” pomiędzy światowymi centrami finansowymi, takimi jak Londyn i Frankfurt oraz Nowy Jork. Stanowiłoby to istotny impuls dla podróży służbowych i pomogłoby w ożywieniu gospodarczym.

Podróże i turystyka mają kluczowe znaczenie dla gospodarki. W ubiegłym roku sektor turystyki „rozkręcał” co czwarte miejsce pracy.

źródło: WTTC
foto: Unsplash