Wyróżnienie dla biur Ave i Nomada

dr Antoni Winiarski

Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce zaprosiło do udziału w konferencji i workshopie poświęconemu Jubileuszowi 500-lecia urodzin św. Teresy z Avila 2 touroperatorów z danego kraju. Z Polski wybrano Biuro Pielgrzymkowe „AVE” z Katowic i „Nomada” z Warszawy.

Obchody rocznicy 500-lecia urodzin św. Teresy z Avila są niezwykłym wydarzeniem zarówno z punktu widzenia religijnego, jak i kulturowego i literackiego, stąd władzom regionu zależy na promocji szlaku terezjańskiego doceniając wkład touroperatorów w jego krzewienie.

W związku z tą rocznicą władze Junta Castillia i Leon regionu podjęły decyzję o przyznaniu tytułu Ambasadora Turystyki Religijnej i Eksperta Turystyki Religijnej regionu Kastylia i Leon tylko 7 Touroperatorom Turystyki Religijnej z całego świata.

Ceremonia nadania tytułu odbyła się 12 marca 2015 roku w miejscowości Alba de Tormes. Z Polski utytułowano Biuro Pielgrzymkowe AVE z Katowic i Nomada z Warszawy.


ITB Berlin 2020