Wystawa „Artyści i roboty” w Grand Palais w Paryżu

Wystawa "Artyści i roboty" w Grand Palais w Paryżu

Wystawa ta otwiera drzwi do wirtualnego i interaktywnego świata złożonego z trzydziestu dzieł stworzonych przez artystów i roboty.

Pojawienie się sztucznej inteligencji zakłóca istnienie człowieka, a nawet stan sztuki: jej produkcję, ekspozycję, rozpowszechnianie, zachowanie, aż po jej odbiór.

Współczesne prace prezentowane na tej wyjątkowej wystawie, stworzonej wokół kilku wizjonerskich artystów (Kubricka, Tinguely’ego, Schöffera, Molnara, Mohra, Xenakisa …) dają dobry obraz zadawanych przez nich pytań. Czy robot może być równy artyście lub zastępować go? Jeśli ma sztuczną inteligencję, czy robot ma wyobraźnię? W jakim stopniu można mówić o sztucznej kreatywności?

Dzieła stworzone wspólnie przez artystów i roboty

Wszystkie proponowane kreacje są owocem współpracy między artystami i programami robotycznymi, które wymyślili. Zdolne do tworzenia bezprecedensowych form i postaci, programy te są nie tylko inteligentne, ale także obdarzone prawdziwą kreatywnością, która zachęca odwiedzającego do refleksji.

Pierwsza wersja wystawy została zaprezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Astana w ramach międzynarodowej wystawy Astana Expo 17 od czerwca do września 2017 r.

źródło: Atout France


Kongres gospodarczy i targi w Nadarzynie