Wzrost wyjazdów zagranicznych – Polska liderem

10% wzrost wyjazdów zagranicznych

Według polskich biur podróży rok 2018 był bardzo udany w turystyce wyjazdowej. Również agencja badawcza IPK International powołując się na swoje długoletnie ogólnoświatowe badania diagnozuje, że Polska była w ubiegłym roku liderem w Europie z 10% wzrostem rok do roku w tym rodzaju turystyki.

W 2018 roku liczba podróży zagranicznych w Europie wzrosła o 5%. Było to o dwa punkty procentowe mniej, niż rok wcześniej. Solidny wzrost w wyjazdach odnotowała Szwecja i Rosja, a nieco mniejszy Włosi, Niemcy i Austria. Natomiast wzrost poniżej średniej 5% nastąpił w Danii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Wśród europejskich destynacji Turcja, która zdołała odzyskać ufność wśród podróżujących, została wyraźnym zwycięzcą, odnotowując prawie 30% wzrost przyjazdów. Wysoki, bo 19% wzrost wystąpił w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy w Grecji. W analogicznym okresie Wielka Brytania odnotowała spadek odwiedzających o około 3%. Po latach silnego wzrostu ilość przyjazdów do Hiszpanii uległa stabilizacji.

Wycieczki objazdowe na powrót stały się modne wśród Europejczyków (wzrost o 5%). Wciąż popularny wypoczynek w słońcu na plaży zanotował największy przyrost, bo 8% w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2018 roku. Wprawdzie nie tak mocno jak w latach poprzednich, ale powiększyła się również liczba wycieczek typu city-break (o 6%).

Liczba tradycyjnych podróży służbowych zmniejszyła się o 5%, a podróże związane z turystyką kongresową wzrosły o 3%. Wydatki i dłuższe pobyty europejskich podróżnych spowodowały 8% wzrost całkowitego obrotu w tym segmencie, co odnosi się do pierwszych ośmiu miesięcy zeszłego roku.

Perspektywy dla europejskiej turystyki na 2019 rok są bardzo obiecujące. Zgodnie z badaniami przeprowadzonym przez IPK International i zleconym przez ITB Berlin można się spodziewać dalszego wzrostu. Eksperci są zdania, że 2019 rok będzie dobry dla rynku podróży zagranicznych w Europie i przewiduje jego wzrost na poziomie 5%. Liczba rosyjskich turystów ma wzrosnąć najbardziej dynamicznie, bo o 7%. Pozytywne prognozy płyną również z Danii, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii i Belgii. Szacuje się, że w Niemczech rynek turystyki wyjazdowej wzrośnie w 2019 roku o 4%.

oprac. Agnieszka i Leszek Nowak – 2BA doradztwo strategiczne, www.2ba.pl
foto: Leszek Nowak


IT&CMA