XII Noworoczne spotkanie mediów – transmisja

SPM

Stowarzyszenie Polskich Mediów jest organizatorem noworocznego spotkania mediów. Zapraszamy Państwa do oglądania transmisji tego eventu na stronie www.ttg.tv.

PROGRAM SPOTKANIA

godz. 10:50-11:00 Stowarzyszenie Polskich Mediów podsumowanie działalności w 2014 r., podziękowania

Ministerstwo Gospodarki – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, p. Janusz Piechociński:

godz. 11:00

 • Rok 2014 w gospodarce – podsumowanie
 • Lepsze regulacje – rozwiązania wdrażane przez resort w zakresie ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej
 • Podsumowanie działalności oraz plany rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce
 • Odbudowa kształcenia zawodowego – propozycje Ministerstwa Gospodarki
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce w 2014 r.
 • Zamówienia publiczne – biała księga
 • Programy promocji eksportu dla firm
 • Programy operacyjne POIG oraz POIiŚ – nowa perspektywa finansowa

Pytania dziennikarzy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki:

 • Rozwój lokalny z udziałem lokalnej społeczności – założenia ustawowe

Pytania dziennikarzy

godz. 12:50 – 13:10 Przerwa kawowa

godz. 13:10 – 15:00

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak – Kamysz:

 • Priorytety Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w realizacji polityki prorodzinnej państwa
 • Zmiany i tendencje zachodzące na rynku pracy
 • Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ochronie miejsc pracy

Pytania dziennikarzy

Ministerstwo Sportu i Turystyki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Tomasz Jędrzejczak:

 • Rola turystyki w gospodarce Polski na tle trendów światowych

Pytania dziennikarzy
Miejsce: Sala pod Kopułą – Ministerstwo Gospodarki.