Zamek w Głogówku odzyska dawny blask

Zamek w Głogówku

3 miliony 750 tysięcy złotych dofinansowania przekazał Urząd Marszałkowski Województwo Opolskiego na remont zamku w Głogówku. Oficjalnie dokumenty w tej sprawie podpisane zostały w sobotę w trakcie Dni Miasta.

Dzięki dofinansowaniu wyremontowane zostanie wschodnia i południowa część dawnej siedziby rodu Oppersdorffów. Przewidziana jest wymiana stolarki, drzwi, utwardzenie dziedzińca i przedzamcza. Odnowiona zostanie elewacja.

Przypomnijmy, że z powodu złego stanu technicznego obecnie wejście na teren zabytkowego obiektu jest niemożliwe. Od kilku lat trwają prace remontowe, dzięki którym udało się m.in. wymienić dach, uratować wieże. Kolejne pieniądze pozwolą na kontynuacje remontu.

– Chcemy te pieniądze zadedykować ludziom, którzy będą korzystać z tych obiektów. Doświadczenie uczy nas, że mieszkańcy chętnie wracają do tych miejsc, które odzyskują blask. Te mury powinny być wypełnione wydarzeniami kulturalnymi, edukacyjnymi i społecznymi. Głogówek jest pięknym miastem, a zamek w jego centrum powinien zyskać na nowo blask architektoniczny – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Jak zaznacza burmistrz miasta Andrzej Kałamarz, do dofinansowania jakie Głogówek otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego, radni miejscy przeznaczyli dodatkowy milion złotych z kasy miasta.

– To daje nam kwotę prawie 5 milionów złotych. To pozwoli na to, że muzeum, które musiało opuścić mury zamku na nowo tam wróci. Powinno to nastąpić już za dwa lata, po zakończeniu prac remontowych – dodaje burmistrz Kałamarz.

Burmistrz Głogówka zaznacza, że prace remontowa przywrócą historyczny kształt zamku. Oprócz muzeum będą tutaj odbywały się na nowo Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena.

– Głogówek będzie mógł jeszcze piękniej lśnić – zaznacza wicemarszałek Roman Kolek.