Zawieszony operator turystyczny w Singapurze

Goldfish Holiday MakersSingapurska Rada Turystyki (STB) zawiesiła Goldfish Holiday Makers (numer biura podróży 01930) ze skutkiem natychmiastowym do odwołania.

Zawieszenie, zgodnie z ustawą o biurach podróży (rozdział 334), jest  w wyniku nieprzedstawienia przez firmę skontrolowanego zestawienia rachunków w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W okresie zawieszenia Goldfish Holiday Makers jest zobowiązany do wypełnienia istniejących zobowiązań wobec swoich klientów, ale nie będzie mógł przyjmować nowych rezerwacji podróży.

(ttgasia)