Żółta kartka dla Ochrydy

Podczas lipcowej konferencji UNESCO zostanie podjęta decyzja, czy jezioro i miasto Ochryda pozostaną na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego, na którą zostały wpisane w 1980 roku.

Otoczone górami słodkowodne Jezioro Ochrydzkie podzielone między Macedonię Północną i Albanię, jest najgłębszym i najstarszym na Bałkanach i jednym z najstarszych na świecie, wraz z Bajkałem i Tanganiką. Powstało 5 milionów lat temu i słynie z różnorodności endemicznych gatunków flory i fauny.

Położone nad jeziorem miasto Ochryda, z klasztorami i świątyniami, jest jednym z najstarszych w Europie. Tutaj, mieszkał i pracował uczeń Cyryla i Metodego Klemens z Ochrydy, który nauczył ludy bałkańskie umiejętności pisania i mowy (cyrylica). Kościół ma jedną z najstarszych bibliotek na Bałkanach. W pobliżu Ochrydy znajduje się grecki amfiteatr, zbudowany na długo przed naszą erą.

Ale to bogate dziedzictwo naturalne i kulturowe jest obecnie zagrożone ze względu na szybki rozwój branży turystycznej. W mieście powstają nowe nowoczesne budynki, które naruszają jego architektoniczny wygląd.

Na ostatniej konferencji UNESCO Ochryda została już ostrzeżona, że miasto i jezioro mogą utracić swój status, jeśli nie zachowają dziedzictwa historycznego i kulturowego w jego oryginalnej formie.

OLC