Air Mauritius ogłasza upadłość

Air Mauritius

Wstrzymanie operacji transportu pasażerskiego uniemożliwiło linii lotniczej wywiązanie się ze zobowiązań finansowych.

Ten  przewoźnik z 50-letnią tradycją  rocznie obsługiwał 1,7 miliona pasażerów do 22 lotnisk  na świecie. Dotychczasowy  model biznesowy przegrał w zderzeniu z pandemią. Ograniczenia podróży i zamknięcie granic na wszystkich rynkach oraz zaprzestanie lotów międzynarodowych i krajowych doprowadziły do ​​całkowitego braku przychodów firmy.

Ponadto nie ma pewności, kiedy wznowiony zostanie międzynarodowy ruch lotniczy. Wszystkie oznaki na ziemi i niebie wskazują, że normalne działania nie zostaną podjęte do końca 2020 r.

W tych okolicznościach linia lotnicza nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. W związku z tym zarząd podjął decyzję o zgłoszeniu upadłości w celu zabezpieczenia interesów spółki i wszystkich zainteresowanych stron.


ASEAN Tourism Forum