AirAsia zmienia strukturę i nazwę. Dlaczego?

Samolot AirAsia

Fot. Unsplash

W związku z transformacją AirAsia z linii lotniczej w grupę cyfrowych usług turystycznych i lifestylowych, spółka holdingowa grupy lotniczej została oficjalnie przemianowana na AirAsia Aviation.

Bo Lingam, poprzednio prezes (linie lotnicze) Grupy AirAsia, przejmuje funkcję CEO grupy AirAsia Aviation, nadzorując cztery linie lotnicze – AirAsia Malaysia, AirAsia Philippines, AirAsia Thailand i AirAsia Indonesia.

AirAsia Aviation jest częścią portfela AirAsia Group Berhad (AAGB), holdingu inwestycyjnego, w skład którego wchodzą takie podmioty jak: airasia Super App, przedsięwzięcie cargo i logistyczne Teleport, usługi finansowe BigPay, część edutech AirAsia Academy, firma inżynierska Asia Digital Inżynieria, dział usług naziemnych GTR oraz sieć restauracji i grupa spożywcza o nazwie Santan.

„Zmiana struktury ułatwia przewidywany silny wzrost zarówno w liniach lotniczych, jak i usługach pozalotniczych” – powiedział Bo Lingam. „AirAsia Aviation utrzymuje nasze istniejące inwestycje w linie lotnicze i toruje drogę do tworzenia nowych przedsięwzięć lotniczych w odpowiednim czasie. Utworzyliśmy również nowy dział AirAsia Consulting, którego zadaniem jest przegląd nowych partnerstw lotniczych i możliwości franczyzowych” – podkreślił Bo Lingam.


ASEAN Tourism Forum