Analiza rynków zagranicznych na podstawie sprawozdań POIT 2013

Niniejsza analiza opracowana została na podstawie sprawozdań merytorycznych Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej – przedstawicielstw POT oraz dwóch jednostek typu „home office” w Chinach i Indiach.


ASEAN Tourism Forum