Andrzej Gut-Mostowy

Andrzej Gut-Mostowy

Andrzej Gut-Mostowy, od 3 stycznia 2020 roku na stanowisku Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki.

Andrzej Gut-Mostowy jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunkach gospodarka turystyczna (studia magisterskie) i gospodarka regionalna (studia doktoranckie). Był prezesem i członkiem Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Poseł na Sejm RP 3 kadencji: 2005–2007, 2007–2011, 2011–2015.

Wiceprezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w latach 2008–2014. Był też prezesem i członkiem Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Należał do Zespołu Naukowego „Badania Ruchu Turystycznego w Małopolsce”. Inicjator powołania Małopolskiej Organizacji Turystycznej przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Pochodzi z jednej z najstarszych i najliczniejszych rodzin na Podhalu, która od końca XIX wieku zajmuje się turystyką.

foto: mostowy.pl


ASEAN Tourism Forum