Baleary wydłużają bezpłatne ubezpieczenie COVID-19 do końca 2021 r.

Plaża Cala Comte, Eivissa Islands, Balearic Islands

Plaża Cala Comte, Eivissa Islands, Balearic Islands. Fot. Unsplash

Agencja turystyczna Balearów (The Tourism Agency of the Balearic Islands) przedłużyła ważność bezpłatnego ubezpieczenia COVID-19 do końca 2021 r.

Polisy ubezpieczeniowe, gwarantowane przez RACE Insurance, są dostępne dla wszystkich gości zagranicznych podczas pobytu w dowolnym, zarejestrowanym obiekcie noclegowym.

Przedłużenie polityki ubezpieczeniowej do 31 grudnia 2021 r. ma na celu przywrócenie zaufania podróżnych i pobudzenie popytu. Działanie to jest skierowane głównie do rodzin przyjeżdżających na hiszpańskie Baleary w czasie październikowych wakacji półsemestralnych.

Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia, operacji i hospitalizacji z maksymalnym limitem 15 tys. euro, koszty leczenia związane z transportem, a także koszty przedłużenia pobytu w miejscu zakwaterowania ubezpieczonego i jego towarzyszy podróży.

Polisa pokrywa koszty wynikające z przedłużenia pobytu ubezpieczonego z powodu samoizolacji lub kwarantanny wynikającej z COVID-19.


ASEAN Tourism Forum