Ciemne chmury nad pracownikami branży turystycznej

Ludzie

W 2021 r. liczba nowych miejsc pracy w branży turystycznej będzie niska w porównaniu z trendem sprzed wprowadzenia dyrektywy COVID-19, ponieważ sektor ten odczuwa presję związaną z pojawianiem się nowych zagrożeń.

Jest to jedna z branż najboleśniej dotkniętych skutkami pandemii. Natomiast w sektorach farmaceutycznym i handlu detalicznego odnotowano wyraźny wzrost zatrudnienia, a wskaźnik aktywnych miejsc pracy dla tych branż przekroczył w 2021 r. poziom sprzed wprowadzenia COVID-19 – zwłaszcza po spadku w 2020 r. W sektorze technologicznym odnotowano znaczny wzrost zatrudnienia, głównie ze względu na zależność firm od technologii chmury, również branża motoryzacyjna ma się coraz lepiej.

Dla wielu firm z sektora turystycznego w 2020 roku, ochrona gotówki szybko stała się priorytetem, ponieważ wiele z nich musiało skupić się po prostu na przetrwaniu. Doprowadziło to nie tylko do zmniejszenia zatrudnienia, ale także do redukcji etatów i zwolnień, szczególnie w branży lotniczej.

Ze względu na nieprzewidywalną sytuację epidemiologiczną i ryzyko nowych zagrożeń, zwiększenie ilości miejsc pracy w tym sektorze nie będzie prędko możliwe.

źródło: eTN
foto: Unsplash