Co trzeci przedsiębiorca nie był na wakacjach

Aż 31% przedsiębiorców nie było w ubiegłym roku w ogóle na wakacjach – wynika z badania przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, a 18,8% przedsiębiorców było na urlopie mniej niż 7 dni w roku.

Badanie potwierdza, że przedsiębiorcy są jedną z najciężej pracujących grup społecznych w Polsce.

– Dla nas to żadna nowość. Ze wszystkich badań wynika, że przedsiębiorcy są najciężej pracującą grupą w naszym kraju. To taki proletariat XXI wieku – powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP. – Jeśli porównamy to z przebywaniem na urlopach pracowników, gwarantowanych przez prawo, to jesteśmy tytanami pracy, pracoholikami wręcz. Żeby było jasne, nie jesteśmy za ich zniesieniem. Aczkolwiek publikowanie takich badań nie jest do końca zgodne z misją naszej organizacji. – Nie chcesz mieć urlopu, zostań przedsiębiorcą! – ironizuje Kaźmierczak.

– Nie ma żadnych istotnych różnic pomiędzy firmami handlowymi, produkcyjnymi czy usługowymi. To samo dotyczy ilości zatrudnionych oraz długości działania na rynku. Przedsiębiorcy generalnie rzadko wypoczywają – komentuje prof. Dominika Maison, której firma wykonała badanie dla ZPP.

Badanie zostało przeprowadzone w lutym i marcu 2014, techniką CAWI, na reprezentatywnej próbie pod względem zatrudnienia małych i średnich przedsiębiorstw. N: 504.

Małe i średnie firmy w Polsce stanowią 99,8% wszystkich firm w Polsce, tworzą ¾ miejsc pracy oraz 67% PKB.

zpp.net.pl


ASEAN Tourism Forum