Coffee shopy pod polityczną presją

coffeeshop

Amsterdam może ograniczyć wizyty w kawiarniach z marihuaną. Unia Chrześcijańska – holenderska protestancka partia polityczna, reprezentowana w obu izbach holenderskiego parlamentu, zaproponowała Ministrowi Sprawiedliwości wprowadzenia zakazu odwiedzania coffee shopów dla zagranicznych turystów.

W przypadku przyjęcia takiego prawa lokalne gminy zobowiążą właścicieli instytucji do poproszenia gości o przedstawienie paszportu.

W Holandii cytują badania, w których okazało się, że po użyciu „lekkich” narkotyków turyści zaczynają zachowywać się agresywnie i popełniają przestępstwa.

Politycy, którzy przedłożyli tę propozycję Ministerstwu Sprawiedliwości, twierdzą, że jest ona podyktowana chęcią poprawy wizerunku kraju i „oczyszczenia” go z wątpliwych atrakcji turystycznych.

(MMP)


ASEAN Tourism Forum