Czeka nas wrogie przejęcie Spirit Airlines przez Spurned JetBlue?

Samolot linii JetBlue

Fot. Unsplash

JetBlue nie rezygnuje łatwo z kupna Spirit Airlines, pomimo że oferta linii została odrzucona przez zarząd tanich linii lotniczych.

JetBlue rozpoczyna wrogie przejęcie, wzywając akcjonariuszy Spirit do głosowania przeciwko konkurencyjnej umowie z Frontier Airlines. Akcjonariusze Spirit mają głosować nad proponowanym połączeniem z Frontier 10 czerwca.

JetBlue przedstawił ofertę płatną w całości gotówkową w wysokości 30 dol. za akcję, która ma być „60 proc. premią do wartości transakcji z Frontier”.

„Rada Spirit nie dostarczyła nam niezbędnych informacji, a następnie w trybie natychmiastowym odrzuciła naszą propozycję, która rozwiązywała problemy regulacyjne.” – poinformował JetBlue w nocie skierowanej do akcjonariuszy Spirit.

Spirit odrzucił ofertę JetBlue, zaniepokojony przeszkodami regulacyjnymi, jakie mogłoby spowodować zawarcie zaproponowanej umowy.

Połączona linia lotnicza Spirit i Frontier stałaby się większa niż JetBlue oraz Alaska Airlines pod względem przebytych mil pasażerskich.