Drugi dzień 19. IHIF w Berlinie

Uczestnicy panelu poświęconego inwestycjom na rynku hotelarskim

Uczestnicy panelu poświęconego inwestycjom na rynku hotelarskim

Dzień pracy podczas Międzynarodowego Forum Inwestycji Hotelarskich 8 marca 2016 roku trwał od godziny 07:30, gdy rozpoczęły się prezentacje na stoiskach wystawców, do 21:00, gdy kończyła się wydana przez Hotel Intercontinental Berlin robocza recepcja. Przez cały czas trwały ożywione rozmowy, których efektem są nowe kontakty biznesowe, a w przyszłości będą z pewnością projekty inwestycyjne na całym świecie.

Przy globalnych zainteresowaniach uczestników Forum trudno się dziwić, że rozpoczynający sesję plenarną wykład Rogera Bootle (Capital Economics), który przedstawił ekonomiczny obraz świata i możliwy jego wpływ na rynek hotelarski, wzbudził duże zainteresowanie. Nie zabrakło w tej prezentacji obrazów kształtowania się PKB i trendów globalnej gospodarki, zmian demograficznych w Europie do połowy XXI wieku czy scenariuszy skutków możliwego Brexitu. Ten ostatni temat dominował w zadawanych prelegentowi pytaniach, co wydaje się oczywiste przy roli odgrywanej przez Wielką Brytanię na rynku turystycznym.

Paneliści dyskutujący o inwestorach z Chin i Dalekiego Wschodu

Paneliści dyskutujący o inwestorach z Chin i Dalekiego Wschodu

Kolejne części sesji plenarnej poświęcone były problemom inwestycyjnym w hotelarstwie, w tym zainteresowaniom inwestorów z Chin i Dalekiego Wschodu rynkiem europejskim. Dyskutowali o tym Edward Wojakovski (Tonstate), Russell Kett (HVS), Robin Rossmann (STR Global) i Andreas Scriven (Christie & Co) oraz Jileen Loo Director (CBRE EMEA), Roc Huang (HK CTS Hotels), Pierre-Frédéric Roulot (Louvre Hotels Group), Sanjay Singh (Fico Corporation) i Teddy Zhang (The Thayer Group, Phoenix Global). Uczestnicy tych paneli mieli okazję poznać aktywnych uczestników globalnej gry rynkowej i ich poglądy na sytuację i perspektywy rozwojowe branży.

Ważną rolę odgrywa wystawa firm uczestniczących w IHIF, będąca miejscem do kontaktów i rozmów

Ważną rolę odgrywa wystawa firm uczestniczących w IHIF, będąca miejscem do kontaktów i rozmów

W południe rozpoczęły się 24 sesje panelowe. Poświęcone one zostały poszczególnym rynkom, zagadnieniom szczegółowym i wizjom przyszłości, w której nowe technologie decydować będą zarówno o modelach funkcjonowania hoteli, jak i zachowaniach gości. Nie sposób uczestniczyć we wszystkich odbywających się równolegle dyskusjach, jednak w latach poprzednich starałem się choć na chwilę zajrzeć do każdej z sal obrad. Tym razem pozostałem w zespole „Nowa generacja, nowe modele biznesu”, w którym Dirk Bakker (Colliers International) oraz Gon Ben-David (Roomer), Charlie Osmond (TRIPTEASE), Stefan Tweraser (SnapShot) i Preben Vestdam (HotelSwaps) dyskutowali o wyzwaniach nadchodzących lat. Dominowały zagadnienia technologiczne, ochrony danych w różnych systemach prawnych, automatycznych rezerwacji i systemów informatycznych. Zwracano uwagę na różnice w punktach widzenia inwestorów i menadżerów hoteli. Nie zabrakło odniesień do specyfiki pokoleń X i Y jako konsumentów.

Janusz Turakiewicz