IATA chce wydłużenia okresu ważności Unijnego Certyfikatu Covid

Mężczyzna z makietą samolotu

Fot. Pexels

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IATA) chce, aby Komisja Europejska przedłużyła ważność unijnego certyfikatu Digital Covid (DCC) do pełnego roku.

Komisja zaleciła okres ważności DCC do dziewięciu miesięcy, ale IATA twierdzi, że nie jest to wystarczająco długi okres ze względu na nieuporządkowany harmonogram państw członkowskich w zakresie podawania dawek szczepień przypominających.

„Dziewięć miesięcy zaproponowane przez Komisję może być niewystarczające. Lepiej byłoby wydłużyć ten okres, aż wszystkie kraje zaoferują szczepienia przypominające swoim obywatelom i wprowadzić dwunastomiesięczny okres ważności, aby dać ludziom więcej czasu na dostęp do dawki przypominającej” – powiedział Rafael Schvartzman, wiceprezes regionalny IATA na Europę. „Konieczne jest, aby państwa zharmonizowały swoje podejście w zakresie okresu czasu, jaki może upłynąć od momentu pełnego zaszczepienia do podania dodatkowej dawki” – dodał Schvartzman. „Osoby, które otrzymały szczepionkę przed marcem, w tym wielu pracowników służby zdrowia, będą musiały otrzymać dawkę przypominającą do 11 stycznia lub mogą nie być w stanie podróżować” – podkreślił wiceprezes IATA.

Schvartzma wyraził również zaniepokojenie zaleceniem Komisji, aby podróżni zaszczepieni szczepionką niezatwierdzoną przez UE musieli przedstawić ujemny wynik testu PCR przed wyjazdem. „Zniechęci to do podróży osoby z wielu części świata, gdzie wskaźniki infekcji są niskie, ale populacja została zaszczepiona szczepionkami zatwierdzonymi przez WHO, które jeszcze nie uzyskały zatwierdzenia regulacyjnego w UE” – powiedział Schvartzman.