IATA: transport ładunków lotniczych stabilny i odporny na kryzys

Ładunek cargo - kontenery

Fot. Unsplash

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) opublikowało dane dotyczące światowych rynków ładunków lotniczych.

Dane IATA pokazują, że globalny popyt mierzony w tonokilometrach cargo (CTK*) był o 6,4% niższy niż w czerwcu 2021 r. (-6,6% dla operacji międzynarodowych). Stanowiło to poprawę w stosunku do maja, kiedy odnotowano spadek o 8,3% r/r.

Globalny popyt w pierwszym półroczu wyniósł 4,3% poniżej poziomów z 2021 r. (-4,2% dla operacji międzynarodowych). W porównaniu do poziomów sprzed COVID (2019) półroczny popyt wzrósł o 2,2%.

Z kolei przepustowość wyniosła 6,7% powyżej wyników z czerwca 2021 r. (+9,4% w przypadku operacji międzynarodowych). Był to wzrost w stosunku do maja o 2,7% r/r.

Przepustowość w pierwszym półroczu wzrosła o 4,5% (+5,7% w przypadku operacji międzynarodowych) w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. W porównaniu do poziomów sprzed COVID popyt wzrósł o 2,5%.