Inicjatywa powołania Instytutu Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Ciechocinek

W dniu 11 maja br. w Ciechocinku podpisany został list intencyjny przez grupę inicjatywną, zmierzającą do powołania Instytutu Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Powstała jednostka miałaby wspierać rozwój balneologii i medycyny fizykalnej, wzmacniać potencjał tych dziedzin medycyny, propagować i aktywować rozwiązania zmierzające do upowszechnienia i rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego a przede wszystkim dla wykorzystania usług uzdrowiskowych do systemowego leczenia chorób cywilizacyjnych oraz dążenia do ujednolicenia jakości świadczeń medycznych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

W skład sygnatariuszy listu weszli: prezes Beata Sobczak i wiceprezes Maria Anna Karwowska z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, prezes Agnieszka Lange-Olszewska z Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej Spółka z o.o., Leszek Dzierżewicz burmistrz miasta Ciechocinek, prezes Marcin Zajączkowski i członek zarządu Mariusz Krupa z Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek SA, prezes prof. Irena Ponikowska z Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny” Sp. z o.o., prezes Krzysztof Jarosz  i członek zarządu Janusz Roch ze Stowarzyszenia Komisja Zdrojowa oraz lekarz med. Izabela Kowacka – naczelny lekarz uzdrowiska dla Uzdrowiska Ciechocinek, Inowrocław i Wieniec Zdrój.