Katarzyna Gaweł

Katarzyna Gaweł

Dyrektor regionalna Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, dyrektor Q Hotel Plus w Katowicach.

Katarzyna Gaweł to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu obiektami hotelowymi. Z branżą hotelarską jest związana od 2007 roku, gdy objęła stanowisko zastępcy dyrektora Qubus Hotel w Gliwicach, a następnie tę samą funkcję pełniła w hotelu należącym do sieci Qubus w Krakowie. Później przez rok zajmowała stanowisko dyrektora hotelu Qubus w Gliwicach, a następnie została dyrektorem czterogwiazdkowego hotelu Qubus Prestige Katowice, którym z sukcesami zarządzała przez osiem lat.

Od października 2016 roku Katarzyna Gaweł swoją karierę zawodową związała z siecią Q Hotel. Odpowiadała za proces przygotowania do otwarcia Q Hotel Plus w Katowicach i obecnie piastuje stanowisko dyrektora tego obiektu.