Kontakt

TTG Dziennik Turystyczny – internetowy serwis branży turystycznej

ul. Marszałkowska 115
00-102 Warszawa

tel. +48 22 22 50 111
fax. +48 22 300 11 76

Kazimierz Gajowy
p.o. Grzegorz Pawlak
e-mail: redakcja@ttg.com.pl

Zespół Redakcyjny: Mirosław Gleb, Andrzej Grajczak, Katarzyna Kaczmarska, Robert Lachmann, Magdalena M. Pająk, Agnieszka Nowak, Leszek Nowak

Realizacja na zlecenie TTG Polska
INSPIRO Katarzyna Lachmann
os. Bolesława Śmiałego 4/26
60-682 Poznań
NIP: 9721087390
e-mail: rl@ttg.news

TTG Wiadomości Gospodarcze – Magazyn samorządu gospodarczego
Grzegorz Pawlak
Redaktor naczelny, dyrektor wydawniczy
e-mail: pawlak@wig.waw.pl
www.wiadomoscigospodarcze.com