Maciej Acedański

Maciej Acedański

Maciej Acedański, Prezes Zarządu Polonus.

Maciej Acedański kieruje Polonusem od 2016 roku. Za jego rządów Polonus przeszedł kompletną transformację wizerunkową i jakościową. Rebranding objął zmianę logo oraz wizerunku całej floty nowoczesnych pojazdów, jak również miał wpływ na komunikację marketingową, która jest spójna z głębokimi zmianami w modelu zarządzania przedsiębiorstwem. Dopasowanie siatki połączeń do oczekiwań pasażerów oraz ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług z dumą zapracowało na miano „narodowego przewoźnika autokarowego”.


ASEAN Tourism Forum