Malta otwiera się dla turystów od czerwca

Samolot z Malty

Fot. Unsplash

Władze Malty zdecydowały o otwarciu granic dla turystów w czerwcu 2021 r. Warunki wjazdu będą oparte na kolorystycznym systemie oznaczeń, klasyfikującym poszczególne kraje ze względu na ich sytuację epidemiologiczną. 

Turyści z krajów należących do „czerwonej strefy” będą musieli przedstawić zaświadczenie o odbytym szczepieniu na COVID-19, wydane nie później niż 10 dni przed przybyciem na Maltę

Podróżni ze „strefy żółtej” będą z kolei zobowiązani przedstawić zaświadczenie lub dowód wykonania testu nie później niż 72 godziny przed przybyciem na wyspę.

Goście z państw „zielonych” nie będą musieli przedstawiać żadnych certyfikatów ani zaświadczeń.

Powyższe zasady będą miały zastosowanie do podróżnych z państw UE oraz krajów, z którymi władze Malty zawarły bezpośrednie, dwustronne umowy. Przyjezdnych z pozostałych państw obowiązują zasady ustanowione przez Unię Europejską.


ASEAN Tourism Forum