Ostatnie dotacje dla firm w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że trwają jeszcze nabory wniosków na dotacje dla firm w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013:

1. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2014 r. – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – nabór trwa do dnia 20 marca 2014 r. (lub do wyczerpania 100% alokacji).

Informacje: http://www.parp.gov.pl/index/index/2404

2. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje w 2014 r. – VII edycja– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – nabór do dnia 14 marca 2014 r. (lub do wyczerpania 100% alokacji).

Informacje: http://www.parp.gov.pl/index/index/1415

Ponadto, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ogłosiła wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Pożyczka może być udzielona na: 1. uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek; 2. wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi.

Wniosek o udzielenie pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcie należy złożyć w terminie: od 15 listopada 2013 r. w trybie ciągłym.

Informacje: http://poig.parp.gov.pl/index/index/2396

                                                                                                                             JEN


ASEAN Tourism Forum