Powstanie blisko 575 km nowych dróg

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, że rząd zaakceptował zmiany w załączniku
nr 5 do Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Oznacza to, że do listy priorytetowych inwestycji dopisano kolejne odcinki dróg ekspresowych i autostrad, których realizacja dofinansowana będzie z funduszy UE na lata 2014-2020. Decyzja ta pozwala uruchomić postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót na kolejnych odcinkach o długości
ok. 575 km.

Na posiedzeniu 4 marca 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Program został przyjęty przez rząd w styczniu 2011 r. i zawiera listę priorytetowych do realizacji zadań drogowych. Dodanie kolejnych inwestycji do listy oznacza uzupełnienie brakujących odcinków dróg ekspresowych i autostrad, tak aby powstały połączenia między największymi ośrodkami gospodarczymi w kraju.

Do listy dołączono następujące inwestycje:

  • A1 odcinek Pyrzowice – koniec Obwodnicy Częstochowy (budowa 2014-2017),
  • S3 Legnica – Bolków (budowa 2015-2018),
  • S5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinek Białe Błota – Mielno, Wronczyn – Radomicko (budowa 2014-2017),
  • S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz (budowa 2016-2018),
  • S7 Warszawa – Gdańsk, odcinek koniec południowej obwodnicy Gdańska – początek obwodnicy Elbląga, Napierki – Płońsk (budowa 2014-2017),
  • S8 Radziejowice – Białystok, koniec obwodnicy Wyszkowa – Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej) (budowa 2014-2017),
  • S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Lublina – Sokołów Małopolski Północ (budowa 2014 -2017),
  • S61 obwodnica Augustowa – granica państwa (budowa 2015-2020).

JEN


ASEAN Tourism Forum