Szybszy transport między Gruzją i Ukrainą

Tory kolejowe

Gruzińska kolej uruchomiła nową regularną morską linię do transportu kontenerów między portami w Gruzji i na Ukrainie, dzięki czemu możliwe będzie skrócenie czasu i kosztów transportu towarów między Azją a Europą.

Pierwszy kontenerowiec z Ukrainy dotarł do gruzińskiego portu Poti 18 października. Rejsy będą obsługiwane raz w tygodniu.

Firma zauważa, że dzięki korzystnej taryfie i szybkiej dostawie ładunki tranzytowe w Europie i Azji będą mogły zmienić wybraną trasę. To z kolei doprowadzi do wzrostu transportu kontenerów szynowych. Jednocześnie kraje, które nie mają granicy lądowej, będą miały możliwość wymiany towarów miedzy sobą koleją.

Kolej dodała również, że przy wsparciu międzynarodowej firmy MAERSK uruchomiono nową międzynarodową usługę tranzytu kontenerów z Azji do Europy.

(OC)
foto: Pixabay


ASEAN Tourism Forum