Turystyka w czasie epidemii. Podróże z Izraela do Polski znów możliwe

Flaga Izraela

Fot. Pexels

O Izrael został rozszerzony został katalog państw, których obywatele mogą wjechać do Polski.

Katalog państw jest zawarty w rozporządzeniu w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. O nowelizacji katalogi poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dotychczas do Polski drogą lotniczą mogli wjechać obywatele: Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Tajlandii, Korei Południowej i Tunezji.

Pozostałe związane z zapobieganiem COVID-19 przepisy dotyczące przekraczania polskiej granicy, która stanowi jednocześnie granicę zewnętrzną UE, zostają utrzymane. Do Polski mogą wjechać m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli polskich, albo pozostają pod ich stałą opieką, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka. Prawo wjazdu mają również cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, kierowcy wykonujący przewóz osób i towarów, a także uczniowie, studenci, naukowcy.