Upadek stowarzyszenia menadżerów podróży

Stowarzyszenie Menadżerów Podróży Korporacyjnych (ACTE)Stowarzyszenie Menadżerów Podróży Korporacyjnych (ACTE) złożyło wniosek o o upadłość. Korporacja zawodowa zaprzestała wszelkich działań. Taka informacja pojawiła się na stronie www.acte.org.

Zdecydowana większość przychodów ACTE pochodziła z opłat konferencyjnych. Na przykład w 2018 roku opłaty przyniosły prawie 5,1 miliona dolarów.   Całkowity roczny dochód  stowarzyszenia to 5,5 miliona dolarów. W tej różnicy kwot mieszczą się składki członkowskie.

ACTE podaje, że starało się „znaleźć dom dla społeczności ACTE w większej organizacji”, jednak te działania okazały się nieskuteczne.

„Nasze dyskusje były szerokie i pogłębione, z mocnymi wskazaniami, że odniesiemy sukces.  Jednak restrykcje  Covid -19 sprawiły, że inwestorzy i partnerzy pesymistycznie podchodzą do rentowności organizacji bazującej na wydarzeniach ” – czytamy w oświadczeniu. „Na tym etapie pod względem podatkowym i moralnym kolejnym  odpowiedzialnym krokiem  jest zaprzestanie działalności. Następną decyzją  będzie ustalenie płatności dla wierzycieli”. W efekcie ACTE członkowie ACTE powinni ograniczyć straty.

ACTE stwierdza również, że „pracowało niestrudzenie w celu obniżenia kosztów”. Z tego powodu w marcu stowarzyszenie  zawiesiło działalność do maja.

„Naszym członkom i sponsorom chcemy powiedzieć, jak bardzo jesteśmy rozczarowani, że nie mogliśmy kontynuować naszej działalności” – czytamy w oświadczeniu. „Żałujemy, że nie byliśmy w stanie znaleźć drogi ratunkowej, która pozwoliłaby ACTE utrzymać działalność.  ACTE została założona w 1988 roku. W momencie zaprzestania działalności liczyła ponad 2000 członków.


ASEAN Tourism Forum