W maju prawie 90 procent mniej turystów

Kraków

Z informacji przedstawionej przez GUS wynika, że w maju ogólna liczba turystów była niższa – o 88,1 proc. – w porównaniu do analogicznego okresu rok temu. Mimo odmrożenia restrykcji związanych z pobytem w obiektach noclegowych, cześć z nich, m.in. hotele, nie podjęła swojej działalności w maju. Planuje przyjmowanie turystów w późniejszych miesiącach.

Według szacunków, w maju z bazy noclegowej skorzystało blisko 210,8 tys. turystów, w tym 11,4 tys. z zagranicy. Jak wykazano, w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r., liczba turystów ogółem była nadal znacznie niższa – o 88,1 procent.  Przy czym liczba turystów zagranicznych zmniejszyła się o 96,9 proc., a gości krajowych o 85,8 proc.

GUS dodał, że w kwietniu br. w obiektach noclegowych zatrzymało się 86,4 tys. turystów. Było to oprawie 2,4 mln osób mniej niż w kwietniu 2019 r.

– W ogólnej liczbie turystów korzystających z noclegów turyści krajowi (74,6 tys.) stanowili 86,3 proc. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. było ich mniej o 96,1 proc. Liczba turystów zagranicznych (11,8 tys.) w obiektach noclegowych w kwietniu br. zmniejszyła się o 97,9 proc. – poinformował urząd.

Według opublikowanych w poniedziałek danych GUS w maju w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, udzielono 980,2 tys. noclegów. Jest to o 87,6 proc. mniej niż przed rokiem. W tym czasie turyści zagraniczni skorzystali z 112,9 tys. noclegów, z kolei turyści krajowi z 867,3 tys. Było to odpowiednio o 93,2 proc. i o 86,1 proc. mniej niż w maju 2019 r.

– Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, że część obiektów noclegowych nie podjęła jednak w maju działalności. Planuje rozpocząć przyjmowanie turystów dopiero w kolejnych miesiącach br. – zastrzegł urząd.

Mniejsza liczba turystów w m.in. w hotelach wynikała z wprowadzonych obostrzeń w związku z koronawirusem, które dla branży noclegowej zostały wprowadzone od 1 kwietnia br.

 

GUS wyjaśnił, że spadek liczby turystów korzystających z bazy hotelowej odnotowano we wszystkich województwach. Największe spadki dotyczyły Małopolski (spadek o 99,1 proc.), a najmniejsze Podlasia (93,5 proc.) oraz województwa opolskiego (93,6 proc.).

– Najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie dolnośląskim (13,7 tys.) i mazowieckim (12,1 tys.). W porównaniu z kwietniem 2019 r. było ich jednak znacznie mniej. Odpowiednio o 95,2 proc. i 97,1 proc. – czytamy w informacji GUS.

Urząd dodał, że najmniej turystów skorzystało z bazy noclegowej w w województwach świętokrzyskim (1,7 tys.) oraz warmińsko-mazurskim (1,9 tys.). Spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odpowiednio 96,2 proc. i 97,6 proc.

W turystycznych obiektach noclegowych w kwietniu br. udzielono 326,2 tys.noclegów – o 94,5 proc. mniej niż w kwietniu 2019 r. (o 6 mln). W przypadku osób z zagranicy było to 83,7 tys noclegów o 94,1 proc. mniej niż rok temu (spadek o 1,4 mln).

źródło: PAP
foto: Shutterstock