Więcej kobiet wśród pilotów United Airlines

Samolot United Airlines na pasie startowym

Fot. Unsplash

United Airlines dążą do dywersyfikacji płciowej i rasowej swojej załogi. Do 2030 roku wśród pilotów linii ma być więcej kobiet i osób kolorowych. 

Linia lotnicza chce zdywersyfikować swoją załogę pilotów, aby nie składa się – tak jak jest to obecnie – głównie z białych mężczyzn. Dlatego linia lotnicza planuje do 2030 r. 5 tysięcy nowych pilotów, przy czym połowę z nich mają stanowić kobiety i osoby rasy innej niż biała.

Zgłoszenia na nowych członków załogi United Airlines są przyjmowane na stronie internetowej United Aviate Academy. Wszyscy absolwenci mają zagwarantowane zatrudnienie. W selekcję kandydatów będą zaangażowane organizacje zaangażowane w obronę mniejszości w amerykańskim lotnictwie, takie jak Black Aerospace Professionals, Sisters of the Skies, Latino Pilots Association oraz Professional Asian Pilots Association.


ASEAN Tourism Forum